Equestri laat je toe om de resultaten in “dubbel” in te brengen, om op die manier na afloop na te gaan of er geen foutieve ingaves werden geregistreerd. Concreet komt het erop neer dat minimaal twee personen alle resultaten in het programma apart registreren, waarna een vergelijking van beide ingaves eventuele foutieve registraties kan opsporen.

Resultaatcontrole

Door deze voorziening kan je de foutenlast tot nul herleiden. Een tikfout is snel gemaakt, maar door met een controle-verwerker de resultaten te registreren, zullen deze tikfouten sowieso niet onopgemerkt blijven.