Equestri start met de opmaak van de planning, en berekening van starttijden dressuur, wegparcours, cross- en springparcours. Deze planningsmodule is uitermate parametriseerbaar, en laat u toe op een snelle en eenvoudige manier een event voor te bereiden.

Na afloop stuurt u met een paar muisklikken deze complete startlijst door naar de resultaatverwerker, die de lijst meteen klaar heeft voor de verwerking in Equestri.

Eenmaal het event is afgelopen, stuurt de resultaatverwerker op zijn beurt de ingebrachte resultaten terug naar de centrale server, en kunnen de nodige lijsten, statistieken en verwerkingen aldaar worden afgewerkt.

Sluitend, maar bovenal foutloos, van inplanning tot resulaatverwerking!